แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (Covid-19)

Intelligent Emergency Medical service System version 1.01062558
First Created: Mon May 25 01:43:48 2014 by
peeradate samroumram peeradate@gmail.com
www.i-ems.com